დაგვირეკე 032 242 28 06
contact@organicgeo.ge

ჩვენი წევრები

შპს "პოულტრი ჯორჯია"
შპს "მეღვინეობა ხარება"
შპს "გაუაგრო"
შპს "ანაპეა"
შპს "ბიომარტი"
შპს "ემჯიემ აგრო"