დაგვირეკე 032 242 28 06
contact@organicgeo.ge

წევრობა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბიო პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია

განცხადება ასოციაციის წევრად მიღების შესახებ (შევსებულ აპლიკაციას მიიღებთ მითითებულ ელ.ფოსატაზე)

ზოგადი ინფორმაცია

წარმომადგენელი

საქმიანობის/ბიზნესის ტიპი

მე, ქვემორე ხელისმომწერი, ვადასტურებ, რომ გავეცანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბიო პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის წესდებას, ვიზიარებ ასოციაციის მიზნებს და მსურს ასოციაციაში გაწევრიანება.