დაგვირეკე 032 242 28 06
contact@organicgeo.ge

შემუშავებული დოკუმენტები

ბოსტნეული კულტურების თესვისათვის საჭირო თესლის რაოდენობა და საშუალო საჰექტრო მოსავლიანობა
გადასვლა
ბოსტნეული კულტურების თესვის, დარგვისა და მოსავლის აღების საორიენტაციო ვადები გავრცელების ზონების მიხედვით
გადასვლა
კულტურათა მოსავლიანობა (საორიენტაციო)
გადასვლა