დაგვირეკე 032 242 28 06
contact@organicgeo.ge

ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 5

  • დეტალები
  • ჩეთი

კონსულტირების შესახებ

პროექტი დაფინანსებულია სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდამჭერი ინიციატივა – ☐☐☐☐-ს მიერ, რომელიც არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელსაც ახორციელებს კონსორციუმი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (☐☐☐☐) ხელმძღვანელობით. კონსორციუმის წევრები არიან: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (☐☐☐☐), ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (☐☐☐☐), ექსპორტის განვითარების ასოციაცია (☐☐☐☐) და ასოციაცია „☐☐☐☐”(☐☐☐☐). პროექტის ბენეფიციარებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და საკვები პროდუქტების მწარმოებელი მცირე და საშუალო მეწარმეები, ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები და ფერმერები წარმოადგენენ.

დეტალები

აგროკონსულირების წამყვანი : 

☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

 

კონსულტირების ჩატარების თარიღი/დრო : 

☐☐☐☐ / ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

 

განხილვის თემა : 

უახლესი ფერმერული გამოცდილების მიღება "☐☐☐☐" ჭრილში.


LOADING...

სხვა კონსულტაციები

ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 6
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 5
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 4
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 3
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 2
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ
გადასვლა