დაგვირეკე 032 242 28 06
contact@organicgeo.ge

ბოსტნეული კულტურების თესვის, დარგვისა და მოსავლის აღების საორიენტაციო ვადები გავრცელების ზონების მიხედვით

გაეცანი ჩვენს მიერ შემუშავებულ ახალ დოკუმენტს.

გადასვლა

ბოსტნეული კულტურების თესვისათვის საჭირო თესლის რაოდენობა და საშუალო საჰექტრო მოსავლიანობა

გაეცანი ჩვენს მიერ შემუშავებულ ახალ დოკუმენტებს.

გადასვლა

მომდევნო კონსულტაცია: სოფლის ორგანული მეურნეობა და მისის დადებითი მხარეები ევროპული ტრადიციების გათვალისწინების თანახმად

22:00 / 18 დეკემბერი, 2019

რაიმე სახის ინფორმაცია კონსულტირების შესახებ, რაიმე სახის ინფორმაცია კონსულტირების შესახებ, ინფორმაცია კონსულტირების შესახებ.

დასწრება

ლაივამდე დარჩენილია

ლაივ კონსულტაციები

ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 6
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 5
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 4
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 3
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 2
გადასვლა
ცნობიერების გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ
გადასვლა